สถาปนิก 0 Comments

สถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สถาปนิกที่ทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์อื่น เช่น โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ เป็นต้น โดยระดับรายได้ของสถาปนิกมักจะขึ้นอยู่กับระดับตำแหน่ง ตั้งแต่ ผู้ช่วยสถาปนิก (Architect Assistant), สถาปนิกผู้น้อย  (Junior Architect), สถาปนิก (Architect), สถาปนิกอาวุโส  (Senior Architect), ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ  (Design Director , Architect Director) และเนื่องจากในวิชาชีพสถาปัตยกรรมครอบคลุมสาขาต่างๆ ตั้งแต่ การวางแผนเมืองและสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์ชุมชนและสถาปัตยกรรม การออกแบบชุมชนเมือง (สถาปัตยกรรมผังเมือง) สถาปัตยกรรมหลัก ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมทุกอย่างที่จำเป็นในสังคมเอาไว้ ดังนั้นหากขาดอาชีพสถาปนิกไปโครงสร้างของเมืองอาจจะยุ่งเหยิง หรือ ความสุนทรียของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง สภาพแวดล้อมก็จะขาดหายไป เพราะฉะนั้นอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญและขาดไม่ได้ สถาปนิก

ดูหนังออนไลน์ 0 Comments

Seobok Seobok new movie in April 2021 that you must not miss Ready for promotion To pamper Korean necks with a movie called Seo bok is a trajectory between “Gong Yoo” and “Park Bo Gum”, a famous hero who is popular all over Asia. It is also the last work of Bogum’s military enlistment. Bogum fans must not miss

Read More

ออกแบบบ้าน 0 Comments

The house should create happiness according to the convention of the inhabitants. Being together happily Get in touch with nature And was in a good environment In home design, it is important to take into account. There are several reasons as follows   1. The organization of the area is proportional. Organizing your home space in proportion can reduce conflicts within

Read More

ดูหนังออนไลน์ 0 Comments

Pokémon Detective Pikachu: Detective Pikachu A must-see movie, Detective Pikachu is about crime and the disappearance without a trace. Detective Pikachu deals with crime and the disappearance of the Pokémon, with tinkering. Sdiz Smith plays Pikachu’s partner. This happened in a town called Ryme City.   Pokémon Detective Pikachu: released on May 9, 2019. ดูหนังออนไลน์

ดูหนังออนไลน์ 0 Comments

Friend Zone: Be careful..End of the way friends Including movies worth watching years Which one must not miss Send good quality movies to the screen for Thai people to watch. A romantic comedy from GDH quality label “Friend Zone, Beware .. End of Friends” starring Mr. Naphat Siangsomboon opposite Bai Fern Pimchanok Lue Wisetpaiboon. Directed by Moo Chayonop Boon, composed

Read More

ดูหนังออนไลน์ 0 Comments

Under the Skin The best story of the decade in the last 10 years Fear arising from the incomprehensible We know what the character’s Fear arising from the incomprehensibility We know what the character’s mission is. But we are not sure what they have learned. This is a movie that gives us a new taste, like

Read More

สถาปนิก 0 Comments

Introduction to Architecture Before picking up a bright and beautiful cover called “Khun Assistant Architect” comes to read without stumbling. Introduction to Architecture This is for everyone to read. To add to the fun Read and feel in with every word of the characters. And understand more about the role of this profession in China Do you want to know? If you want to

Read More